Famadihana?

Anisan’ny fomba hafa iray mampiavaka an’ny i Madagasikara eo anatrehan’izao tontolo izao ny resaka famadihana.Marihinaa moa fa ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy manokana avokoa,fa ny any Madagasikara manokana dia hafa-kely amin’ny firenen-drehetra dia ilay “mamoha ny efa maty”. Laniana ny vola aman-karena kely izay ananana, eny na hatramin’ny fananana izay tokony hahangona mba hiaviana ny hoavy aza dia tsy maintsy laninana satria ny razana no ambony indrindra.Tsy anankihana akory ny tena raha manoatra izao, fa sainga mba variana fotsiny ary tena gaga.Tahotra ireo efa niala -aina ve no anaovana azy ity? sa tia anao revibe fotsiny dia mamorona sy mitady fiaka hiarahana amin’ny maro? Tsy aleo ve ny velona no atao tsara tantana eee,ny velona ihany no afaka hanampy anao raha sendra tsy fahampiana ianao na mila fanampiana,tsy hampiova inona tsy akory ny miloaloha taolana sy vovoka etsy sy eroa. Raha manome zava-tso mantsy izany dia efa ry zareo tandrefana mpilalao vola sy harena no efa namorona izany. Mifohaza raMalagasy aaaaa!! mba te handroso sy hanan-karena isika,anefa ny toen-tsaina toa vakana be ho an’izany.Sao dia mba miandry ny razana tsy hitahy eo eee!


Etikety

Midira , na misorata anarana raha te hametraka hevitra.