An'iza ny marina?

Sokajy

Gazety

Aiza ny marina? Anisan’ny filàna iray tokoa ho an’ny olombelona ny miserasera mba ahafahana mampita izay hevitra tiana ho ampitaina amin’ny hafa,na amin’ny teny mivantana izany na amin’ny alalalan’ny asa-soratra, na koa amin’ny alalan’ireo antsoina hoe “morsa ” sns.Ka eto dia ny teny na fiteny no fantatra fa be mampiasa indrindra aloha hatramin’izao andro iainantsika izao ,fa ny ao ariana kosa mbola tsy ho fantatra. Hatramin’izay naha-olona ny olona angamba raha tsy diso aho dia tsy maintsy nisy foana ny fomba fampitam-baovao, na tamin’ny fomba ahoana izany na amin’ny fomba ahoana.Tsy hidirantsika lalina ny fotoana niandohan’ireo karazam-pitaovana fiseraserana na ny fampitam-baovao samihafa,fa raha ny fantatsika aloha eto dia maro karazana izy ireo.ary mitombo hatrany. Raha olona miaina amin’izao vaninandro izao ianao dia mino aho fa tsy misy hoviana aminao intsony ireto fitaovana lazaiko ireto ,raha tsy hilaza fotsiny hafatsy ny haino aman-jery, na gazety an-taratasy aho,marina izany ankatokin’ny arivon-taona faharoa moa isika izao ka iza indray no sahy milaza fa mbola tsy mahalala ny fisian’izany araton’ny arato na“ interinety” izany. Araka ny efa voalazako ihany moa, ireto antsoina hoe haino aman-jery na gazety an-taratasy ireto dia tsy mitrahatra mitombo hatrany ,fa nahoana ? mora-be angamba ny manao izany? Tsy mora kosa angamba ny mamorona zavatra toy ireny, fa izy tsy mitrahatra mitombo ity no mahagaga ,tsy haiko hoe mifaninana mihintsy ve ry ilay rony hanome vaovao hoan’ny fokonolona fa tiandr’Izalaha be ny valalabemandry ka hampandrenesina avy hatrany ny “marina” mitranga .Etsy andanin’izay moa dia eo koa ireto mpanao gazety “fopla” nandany firy taona ary nandany ohatrinona nianarana mba ho lasa “mpanao gazety” anefa toa volavolain’ny ireto mpanao politika fotsiny mba hanaovany izay mety ahazoany seza ary adino avokoa ny “etika” sy ny “moraly” niniana ho atao fony teny an-tsekoly ka any ka lasa saribakolindr’Zalah be vola fotsiny ka tsy fantantra akory na dia ireo zavatra lazaina aza. Tohizo ny anareo ry akama isany ,kanefa tadidio fa ho lasa foana ny zavatra taloha,efa manomboka mifoha tsikelikely izao ny valala, vaninandron’ny fifohazana izao ry tanàna a!


Etikety

Midira , na misorata anarana raha te hametraka hevitra.