Fanjakana eto Masdagasikara?

Sokajy

Politika

Aza taitra isika raha mamaky ity lohateny ity, fa mba tsetsatra tsy haritra fotsiny ny anay; dia ny mikasika ny fomba fitondrana firenena misy eto amin’ny taninsika. Ny tsikaritra mantsy dia mbola maro dia maro ny malagasy ny miantso ny fomba fitondrana eto madagasikara ny hoe fanjakana.Mbola tsy vitsy ny olona raha vao mahita ireny olona antsoina hoe “Fonksionera ” ireny dia milaza fa hoe “mpiasa-mpajakana”.Raha ny tokony ho marina anefa dia mpiasam-bahoaka no anarana marina tokony ho sahaza azy ireny. Sa de diso ve aho? Raha ny fantatra mantsy dia tany na firenena iray iandrianina mpanjaka no tokony ho azo antsoina fa fanjakana.Madagasikara dia tany entin’ny fitondram-bahoaka na “Demokratika ”no ahafantaran’ny tany hafa azy .Ka noho izany tsy misy olon-tokana manjaka manana fahefana tanteraka eto fa ny fitambaran’ny olona tsirairay teraka sy monina ary manana zo hitondra ny maha-teratany malagasy azy no tokony anana fahefana hanapaka,ka hametraka izay olona heveriny fa afaka hisolovava azy ireo eo amin’ny fitsinjana sy fizarana ny harena anan’ny firenena. Ny tianay ho tongavana fotsiny eto dia ny tsy hiantsoana ireo mpitondra mandalo eo ho fanjakana intsony,fa omena ny tena tokony ho anarany, amin’izay mba hahalala henatra ka tsy hanararaotra ny vahoaka madinika fotsiny intsony. Mpiasam-bahoaka ianareo fa tsy mpiasam-panjakana.


Etikety

Midira , na misorata anarana raha te hametraka hevitra.