Fanjakana eto Masdagasikara?

Aza taitra isika raha mamaky ity lohateny ity, fa mba tsetsatra tsy haritra fotsiny ny anay; dia ny mikasika ny fomba fitondrana firenena misy eto amin’ny taninsika. Ny tsikaritra mantsy dia mbola maro dia maro ny malagasy ny miantso ny f...

Tohizo
Nalefan'i: Rediredy il y a 11 mois Politika