Irery tokoa ve isika?

Mbola miodina ny tany,ary mbola mibaliaka ihany koa ny masoandro, mitaratra manome hazavana sy hafanana ireo zavaboahary rehetra mialoka eo aminy.Ny lanitra dia mbola tsy mitrahatra manome fahafinaretana ara-jery ho an’ny tsirairay avy izay mbola v...

Tohizo
Nalefan'i: Rediredy il y a 10 mois Fisainana