An'iza ny marina?

Aiza ny marina? Anisan’ny filána iray tokoa ho an’ny olombelona ny miserasera mba ahafahana mampita izay hevitra tiana ho ampitaina amin’ny hafa,na amin’ny teny mivantana izany na amin’ny alalalan’ny asa-soratra, na koa amin’ny alal...

Tohizo
Nalefan'i: Rediredy il y a 1 an Gazety