Famadihana?

Anisan’ny fomba hafa iray mampiavaka an’ny i Madagasikara eo anatrehan’izao tontolo izao ny resaka famadihana.Marihinaa moa fa ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy manokana avokoa,fa ny any Madagasikara manokana dia hafa-...

Tohizo
Nalefan'i: Rediredy il y a 3 semaines Fiaraha-monina

Irery tokoa ve isika?

Mbola miodina ny tany,ary mbola mibaliaka ihany koa ny masoandro, mitaratra manome hazavana sy hafanana ireo zavaboahary rehetra mialoka eo aminy.Ny lanitra dia mbola tsy mitrahatra manome fahafinaretana ara-jery ho an’ny tsirairay avy izay mbola v...

Tohizo
Nalefan'i: Rediredy il y a 10 mois Fisainana

Fanjakana eto Masdagasikara?

Aza taitra isika raha mamaky ity lohateny ity, fa mba tsetsatra tsy haritra fotsiny ny anay; dia ny mikasika ny fomba fitondrana firenena misy eto amin’ny taninsika. Ny tsikaritra mantsy dia mbola maro dia maro ny malagasy ny miantso ny f...

Tohizo
Nalefan'i: Rediredy il y a 11 mois Politika

An'iza ny marina?

Aiza ny marina? Anisan’ny filána iray tokoa ho an’ny olombelona ny miserasera mba ahafahana mampita izay hevitra tiana ho ampitaina amin’ny hafa,na amin’ny teny mivantana izany na amin’ny alalalan’ny asa-soratra, na koa amin’ny alal...

Tohizo
Nalefan'i: Rediredy il y a 1 an Gazety