Momba ny pejy

Pejy malagasy mandinika sy mandalina ny zava-misy sy mitranga rehetra maneran-tany.

REDIREDY

Ity pejy ity dia tahaka ny efa ambaran'ny anarany,pejy malagasy iray mirediredy fotsiny.

Famadihana?


Anisan’ny fomba hafa iray mampiavaka an’ny i Madagasikara eo anatrehan’izao tontolo izao ny resaka famadihana.Marihinaa moa fa ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy manokana avokoa,fa ny any Madagasikara manokana dia hafa-kely amin’ny firenen-drehetra dia ilay “mamoha ny efa maty”. Laniana ny vola aman-karena kely izay ananana, eny na hatramin’ny fananana iz [...]

Rediredy nalefan'i: Rediredy Ny: 05-11-2021 Sokajy: Fiaraha-monina
Vakiana

Irery tokoa ve isika?


Mbola miodina ny tany,ary mbola mibaliaka ihany koa ny masoandro, mitaratra manome hazavana sy hafanana ireo zavaboahary rehetra mialoka eo aminy.Ny lanitra dia mbola tsy mitrahatra manome fahafinaretana ara-jery ho an’ny tsirairay avy izay mbola velona ka afaka mandinika sy mijery ny zavatra rehetra misy eo aminy, eny na dia ireo zavatra takatra amin’ny maso miboridana fotsiny aza. [...]

Rediredy nalefan'i: Rediredy Ny: 27-01-2021 Sokajy: Fisainana
Vakiana